آیا دریافت درگاه پرداخت بدون کد مالیاتی امکان‌پذیر است؟