سرویس تسهیم

سرویس تسهیم پولام

سرویس تسهیم پولام

تقسیم و واریز مبالغ تراکنش‌ها به حساب شرکای تجاری

با استفاده از سرویس تسهیم پولام، می‌توانید از مجموع مبالغ تراکنش‌ها، مبلغی را با نسبت‌های دلخواه و متفاوت به حساب هر یک از شرکای تجاری خود تعیین کنید. در این روش محدودیتی برای تعداد، مبلغ واریزی و تعداد شرکای تجاری وجود ندارد.

ویژگی‌های سرویس تسهیم پولام

شرایط تسهیم وجوه
  • مبالغ تسهیم شده در اولین دوره از دوره‌ای که برای تسویه‌حساب در پنل کاربری خود انتخاب کرده‌اید به حساب شرکای تجاری شما واریز می‌شود.
  • جهت فعالسازی این سرویس، از طریق پنل کاربری بخش تسهیم، شماره شباهای شرکای تجاری خود را ثبت نمائید.