تسویه

زمان تسویه تراکنش‌ها

انجام تسویه تراکنش‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن از اهداف ما در پولام است. اما حداقل زمان تسویه توسط قوانین بانک مرکزی و شاپرک تعیین می‌گردد که پولام نیز در حداقل زمان ممکن تسویه را برای حساب پذیرندگان ممکن می‌سازد.

  • کلیه پرداخت‌هایی که تا ساعت ۲۲:۳۰ روز جاری انجام شده باشد، فردای آن روز در ساعت ۱۶:۳۰ تسویه و به حساب پذیرندگان واریز می‌گردد.
  • در ایام تعطیل، تسویه به اولین روز غیر تعطیل موکول می‌گردد. (مثال: اگر روز سه‌شنبه تعطیل رسمی باشد، تراکنش‌های روز دوشنبه در روز چهارشنبه به حساب پذیرنده واریز می‌شود).