سرویس بازگشت وجه یا ریفاند

سرویس بازگشت وجه و ریفاند پولام

تمام مبلغ تراکنش یا حتی بخشی از آن را به صورت خودکار به حساب پرداخت کننده برگشت دهید.

با توجه به برخی از الزامات قانونی، مبالغ تراکنش باید به همان حسابی برگشت داده شود که تراکنش از آن انجام شده است، با سرویس ریفاند پولام، به راحتی می‌توانید پول را به حساب پرداخت‌کننده واریز نمائید. این سرویس محدودیت زمانی ندارد و از لحظه انجام شدن تراکنش به بعد، می‌توانید بازگشت وجه را انجام دهید.

ویژگی‌های سرویس بازگشت وجه و ریفاند پولام

شرایط بازگشت وجه تراکنش
  • کارمزد بازگشت: تا مبلغ یک میلیون تومان 720 تومان کارمزد و به ازای هر یک میلیون تومان مازاد، مبلغ 280 تومان کارمزد کسر می‌شود.
  • جهت پرداخت کارمزد، می‌توانید مشخص کنید کارمزد از حساب پذیرنده و یا مشتری کسر گردد.
  • برای هر تراکنش تنها مجاز به ثبت یک درخواست بازگشت وجه هستید.
  • در صورتی که مبلغ تراکنش به حساب شما تسویه شده باشد و موجودی شما از مبلغ بازگشت وجه کمتر باشد، ابتدا باید از طریق پنل کاربری یک تراکنش واریزی انجام دهید.