لینک و فرم پرداخت

لینک و فرم پرداخت پولام

پذیرنده با ایجاد لینک یا فرم پرداخت و در اختیار قرار دادن آن به مشتریان می توانند هزینه کالا و خدمات خود را دریافت کنند.
تفاوت لینک و فرم پرداخت در این است که لینک پرداخت دارای مبلغ مشخص شده توسط فروشنده است ولی در فرم پرداخت مشتریان می‌توانند مبالغ مورد نظر خود را واریز نمایند.

برای دریافت لینک یا فرم پرداخت داشتن اینماد و کدرهگیری مالیاتی الزامی است.

Polam_Pay_Form