نحوه دریافت درگاه پرداخت برای ربات تلگرام چگونه است؟